Ponovna uporaba znanstvenih publikacij: modus operandi et modus desiderandi

LIBER in SPARC Europe organizirata dogodek, ki je del programa Knowledge Rights 21 (KR21), na katerem bosta delila rezultate raziskav o tem, kako reformirati avtorsko pravni sistem, ki bo deloval v korist odprtega dostopa (Open Access). Predstavljene bodo ugotovitve dveh KR21 projektov – Project Zero in Project Retain, ki sta povezana s splošnim ciljem projekta KR21, tj. reformirati politiko in prakso avtorskih pravic v Evropi, da bi se vsem zagotovila pravica do znanja, predvsem pa več odprtega dostopa. Predavatelji bodo na dogodku delili dragocene vpoglede in pridobljene izkušnje ter opozorili na izzive, ki se nanašajo na pravna instrumenta Secondary Publishing Rights and Rights Retention in Open Licensing.

Spletni seminar se bo odvil 4. maja 2023 s pričetkom ob 16.30 uri po srednjeevropskem času, prijava je možna na povezavi.

(spletinar) EIFL in kOAlicija S o ohranitvi pravic

Pridružite se spletinarju o ohranjanju pravic EIFL in kOAlicija S o spletni kampanji, ki bo avtorjem pomagala prepoznati in uveljavljati svoje pravice do ponovne uporabe in deljenja svojega znanja. Spletinar bo nagovarjal knjižničarje, raziskovalce in raziskovalno podporno osebje. Govornika sta Sally Rumsey in Johan Rooryck iz kOAlicije S.

Datum in ura: 1. junij ob 9:00 UTC
Registracijahttps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_C_r-VyWZRPuqgEB5AnHHxw

Izjava KOAlicije S o odprtem dostopu za akademske knjige

Priporočila

  • Vse akademske knjige, ki temeljijo na izvirnih raziskavah, ki so bile neposredno podprte s sredstvi organizacij KOAlicije S, bi morale biti ob objavi na voljo v odprtem dostopu.
  • Avtorji ali njihove institucije bi morale ohraniti zadostne pravice intelektualne lastnine, da bi njihove akademske knjige postale dostopne v odprtem dostopu in s tem in omogočile njihovo ponovno uporabo.
  • Akademske knjige bi bilo treba objaviti v odprtem dostopu pod licenco Creative Commons.
  • Trajanje embarga na akademske knjige mora biti čim krajše in nikoli ne sme presegati 12 mesecev.
  • Financerji KOAlicije S bi morali finančno podpreti odprti dostop do akademskih knjig s svojimi shemami financiranja in poslovne modele glede odprtega dostopa s pomočjo namenskih dogovorov.

IPI Webinarji o podatkovni analitiki (TDM)

Pravna ureditev področja vele podatkov in podatkovne analize z vidika avtorskega prava je ključna, da se lahko ta dejavnost izvaja v pravno varnih okvirjih.

Evropski zakonodajalec se zaveda pomena tega področja, zato tudi nova avtorskopravna DSM Direktiva 2019/790 ureja to vprašanje in za področje podatkovne analitike, ki jo poimenuje kot “besedilno in podatkovno rudarjenje”, (TDM) uvaja dve novi avtorsko-pravni izjemi.

Ti dve izjemi predstavljata pravno podlago za TDM.

Na Inštitutu za intelektualno lastnino (IPI) bomo organizirali več webinarjev na temo TDM in avtorskih pravic in sicer:

Webinarja bosta obravnavala tematiko TDM v povezavi s pravico do raziskovanja in avtorskimi pravicami.

Vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite v terminu, ki vam bolj ustreza. Predavala bo dr. Maja Bogataj Jančič (https://www.ipi.si/o-ipi/dr-maja-bogataj-jancic/).

Dogodek je podprt s strani Ameriškega veleposlaništva v Sloveniji v okviru projekta NGO Small Grants.

Dan odprtega znanja 2021

Na letošnjem DNEVU ODPRTEGA ZNANJA 2021, ki sta ga organizirala Inštitut za intelektualno lastnino in Danes je nov dan ob podpori zavoda Aksioma in Creative Commons, smo spregovorili o novostih in spremembah, ki jih prinaša nova evropska direktiva o avtorskih pravicah. Dogodek je bil razdeljen v dva sklopa z predstavitvami in razpravo. Kot posebna gostja iz tujine se je pridružila Julia Reda, nekdanja nemška evroposlanka, vodja projekta Control ©, raziskovalka, aktivistka in zagovornica načela odprtosti podatkov. Posnetek je na voljo: https://www.facebook.com/1910610985690202/videos/1882587905221755

AAAS sprejela politiko zelene poti kOAlicije S RRS

American Association for the Advancement of Science (AAAS), založnik skupine revij Science, je napovedal spremembo politike odprtega dostopa, ki avtorjem, katerih raziskave financirajo članice kOAlicije S, omogoča brezplačno (zelena pot) izpolnitev zahteve za takojšnjo dostopnost objav v skladu z Načrtom S. Avtorji lahko svoj končni, recenzirani rokopis (AAM), sprejet v objavo v sicer naročniških revijah Science, shranijo v repozitorij pod prosto licenco CC BY ali CC BY-ND brez embarga.

Nova politika velja eno leto za vse objave, poslane v skupino revij Science po 1. januarju 2021, ki so nastale na podlagi raziskav in jih financirajo članice kOAlicije S, ki so sprejele Rights Retention Strategy (RRS) oziroma so to zahtevo dodale v svoje razpise.

Založnikova politika sicer v naročniških revijah ne omogoča odprtih objav (hibridni zlati dostop), omogoča pa zeleno pot – shranjevanje AAM ob objavi na osebno spletno stran ali v institucionalni repozitorij (vendar brez proste licence).
Vsi objavljeni znanstveni članki so javno dostopni za branje 12 mesecev po objavi.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS je sicer članica kOAlicije S, a v dosedanjih razpisih za svoje instrumente financiranja še ni zahtevala RRS. To pomeni, da slovenski raziskovalci te možnosti odprtih objav v revijah Science zaenkrat še ne morejo uporabiti.

Dostopnost