Občanska znanost

Občanska znanost ima širok pomen in številne vloge.

Temeljno poslanstvo skupnostne znanosti je odkrivanje novih znanstvenih dognanj, a sočasno s tem tudi deljenje znanja med deležniki. Vključevanje laičnih raziskovalcev v raziskovalne projekte skupnostne znanosti lahko predstavlja most med lokalno skupnostjo in raziskovalnimi organizacijami. Seznanjanje s konkretnimi izkušnjami služi profesionalnim raziskovalcem za preverjanje teoretičnih izhodišč in kot vir novih idej na njihovih področjih delovanja. In nenazadnje, skupnostna znanost omogoča širše razumevanje znanstvenega dela ter enostavnejšo aplikacijo rezultatov tega dela v skupnosti.

Na eni strani imamo profesionalne raziskovalce s konkretnimi raziskovalnimi problemi in izzivi, ki so praviloma zaposleni v raziskovalnih organizacijah, ni pa to nujno. Lahko so na primer tudi samostojni raziskovalci ali pa raziskovalci, ki so zaposleni v drugih organizacijah (npr. v srednjih šolah ali v komercialnih organizacijah).

Na drugi strani so predstavniki širše skupnosti, ki imajo želje in ambicije, da se v raziskovalne projekte vključijo. To so pogosto posamezniki, ki prostovoljno ali pa tudi poklicno že delujejo na področju, kjer bo potekala raziskava.

Pri povezovanju deležnikov imajo velik pomen visokošolske knjižnice. Visokošolske knjižnice namreč imajo možnost, da s svojim delovanjem spodbujajo povezovanje med raziskovalci in širšo skupnostjo ter s tem postajajo nekakšen inkubator projektov skupnostne znanosti. Pomen pri zagotavljanju pogojev za izvajanje skupnostne znanosti imajo tudi splošne knjižnice, sploh pri raziskavah, ki so omejene na lokalno okolje.

    Dostopnost