O projektu

KOMPETENČNI CENTER ODPRTA KNJIŽNICA

 

Kompetenčni center Odprta knjižnica smo s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ustanovili Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem, Univerzitetna knjižnica Maribor ter Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani z namenom, da raziskovalcem ter drugi zainteresirani javnosti zagotovimo kakovostno podporo pri znanstvenoraziskovalnem delu v okolju odprte znanosti.

Načela odprte znanosti temeljijo na sodelovanju in ne tekmovanju. V sodelovalnem duhu deluje tudi naš kompetenčni center. To je prvi tovrstni skupni projekt treh univerzitetnih knjižnic v Sloveniji. S skupnimi močmi bomo probleme uporabnikov reševali bolj učinkovito.

Kaj vam nudimo?

Kompetenčni center Odprta knjižnica nudi informacijsko svetovanje in usposabljanje uporabnikov na naslednjih področjih odprte znanosti:

  • Odprte objave – arhiviranje objav v repozitorijih, odprte objave v znanstvenih revijah, vprašanja avtorskih pravic pri odprtih objavah, vprašanja vrednotenja znanstvenega dela v odprti znanosti in drugo,
  • Ravnanje z raziskovalnimi podatki – pomoč in podpora pri vseh fazah življenjskega kroga podatkov od načrtovanja ravnanja s podatki do deljenja podatkov po načelih FAIR (ang. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable),
  • Skupnostna znanost (ang. Citizen Science) – svetovanje na področju vzpostavitve in upravljanja projektov skupnostne znanosti, pomoč pri upravljanju projektov, dokumentiranje projektov, promocija projektov, pomoč pri iskanju izvajalcev in drugo,
  • Odprto izobraževanje – svetovanje pri implementaciji in uporabi odprtih infrastruktur za poučevanje, pomoč pri iskanju ustreznih odprto dostopnih informacijskih virov, odprto izobraževanje in avtorske pravice in drugo.

UPORABA STORITEV KOMPETENČNEGA CENTRA JE ZA UPORABNIKE BREZPLAČNA!

Naše delovanje je celovito. Resno in strokovno obravnavamo individualna informacijska vprašanja in jih rešujemo v našem krogu strokovnjakov – informacijskih specialistov. 

Ponujamo različne programe in oblike usposabljanj.

Spremljamo razvoj in dogodke na področju odprte znanosti, še posebej novo nastajajoče politike in mandate nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih programov.

Tlakujemo vam enostavno pot do odprte znanosti. Zato kot osrednji komunikacijski kanal uporabljamo spletne storitve, video tehnologije in družabna omrežja.

Kompetenčni center Odprta knjižnica se kot pomemben člen nacionalne skupnosti odprte znanosti aktivno povezuje z vsemi deležniki na tem področju v Sloveniji in v mednarodnem okolju.

Dostopnost