Ugodnosti za raziskovalce

Kot raziskovalci imate možnost koristiti ugodnosti konzorcijev in drugih ustanov. Pripravili smo seznam trenutno dostopnih ugodnosti za slovenske avtorje raziskovalce..

Ugodnosti

Popusti za objave

ScienceDirect (Elsevier)

Licenčna pogodba z Elsevierjem za leto 2023 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča 380 brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v ca. 1.660 hibridnih revijah založnika (v 12 revijah lahko koristijo vavčer le avtorji z institucije, ki revijo naroča). Za objave v hibridnih revijah po porabljeni kvoti vavčerjev in za objave v založnikovih revijah zlatega odprtega dostopa so korespondenčni avtorji članic konzorcija v letu 2023 upravičeni tudi do 10% popusta na APC.

Ugodnosti ne veljajo za objave v revijah Cell Press, The Lancet in revijah določenih partnerskih založb ali združenj.

Naslovi revij, za katere veljajo navedene ugodnosti, so na voljo v excel tabeli ScienceDirect_seznam revij_vavčerji_popusti_2023 z ločenimi seznami za hibridne revije, hibridne revije samo za UL in revije v zlatem odprtem dostopu (pri vsakem je kratek opis ugodnosti).

Upravičenost koriščenja vavčerja za objavo članka v odprtem dostopu v izbrani hibridni reviji lahko avtorji preverijo na Find a participating journal (izpis rezultata za iskani naslov hibridne revije).

Naslove revij v zlatem odprtem dostopu, za katere v letu 2023 velja 10% popust na APC, lahko avtorji preverijo tule.

 Splošni pogoji:

 • članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
 • korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
 • pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
 • identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij – založnikova predstavitev korakov pri oddaji članka.

Osnovne informacije o konzorcijski pogodbi in koriščenju vavčerjev oziroma popusta za odprto objavljanje so dostopne tudi na založnikovi spletni strani.

Avtorji lahko delijo svoje raziskave z drugimi raziskovalci v vseh stopnjah postopka objave, vendar je potrebno pri tem upoštevati Elsevierjevo politiko o deljenju objav (spletne strani, akademska družbena omrežja, repozitoriji, orodja za urejanje bibliografij ipd.).

Springer Link

Licenčna pogodba s Springer Nature za leto 2023 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča 155 brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v ca. 2.070 hibridnih revijah založnika.

Vavčerji veljajo za naslednje vrste objav v hibridnih revijah založnika: Original Paper, Review Paper, Brief Communication in Continuing Education.

Za objave v hibridnih revijah po porabljeni kvoti vavčerjev in za objave v založnikovih revijah zlatega odprtega dostopa velja redna cena APC, popusta ni!

Naslovi revij, za katere veljajo navedene ugodnosti, so na voljo v excel tabeli SPRINGER NATURE_Title Lists_za objave_za branje 2023 – ločeni listi s seznamom za objavljanje (Publishing List) in seznami za branje (naslovi Springer, Adis, Academic Journals in Palgrave Macmillan).

Splošni pogoji:
• članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
• korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
• pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
• identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij – založnikova predstavitev korakov pri oddaji članka.

Osnovne informacije o konzorcijski pogodbi za odprto objavljanje in opis postopka za avtorje so dostopne tudi na založnikovi spletni strani.

Avtorji lahko delijo svoje raziskave z drugimi raziskovalci v vseh stopnjah postopka objave, vendar je potrebno pri tem upoštevati založnikove pogoje How to Share | Authors | Springer Nature.

SAGE

Podpis preoblikovalne pogodbe med konzorcijem COSEC in Sage Publishing prinaša dopisnim avtorjem institucij z naročnino na Sage Premier  možnost brezplačne objave v odprtem dostopu v revihah, ki so navedene  v zavihku hibridne Sage Choice revije v 2022  oz. za leto 2023 v zavihku Hybrid & Subscription.  (Ta ugodnost ne velja za majhno število revij z oznako »Subscription Only« oz. »Subscription«.)

Kako do brezplačne objave v odprtem dostopu: Sistem Sage Open Access Portal omogoča avtomatizirano identifikacijo upravičenih avtorjev (Ringgold ID in institucionalna končnica elektronske pošte) in jim sporoči razpoložljivost hibridnega objavljanja OA. Sistem olajša in podpira potek dela, v katerem bo avtor sprejel objavo OA (brezplačno) in digitalno podpisal pogodbo o sodelovanju (CC-BY-NC ali CC-BY 4.0 ali drugo zahtevano licenco).
Opozorilo: Za podpis pogodbe imajo dopisni avtorji na voljo 14 dni, sicer bo članek objavljen v tradicionalnem naročniškem modelu. Če dopisni avtorji pravočasno, t.j. v roku 14 dni, ne podpišejo pogodbe, lahko naknadno zahtevajo pretvorbo tradicionalne v odprtodostopno objavo. V tem primeru se morajo obrniti na SAGE Publishing (pomoč strankam pri objavah v odprtem dostopu), za pretvorbo pa morajo plačati pristojbino v višini 400 GBP.

20 % znižanje stroškov objave članka (APC) v zlatih odprtodostopnih revijah Sage

Podpis pogodbe med konzorcijem COSEC in Sage Publishing prinaša avtorjem 20 % znižanje stroškov objave članka t. i. APC, za avtorje, ki želijo objaviti v eni izmed revij v zlatem odprtem dostopu v letu  2022  in 2023 (zavihek Gold).

Pogoji:

Znižan APC je omogočen avtorjem iz institucij, ki imajo trenutno naročnino na Sage Premier. Znižan APC se lahko uveljavi tudi, če je samo en avtor član teh institucij.

Kako do znižanega APC: Sistem Sage Open Access Portal omogoča avtomatizirano identifikacijo upravičenih avtorjev (Ringgold ID in institucionalna končnica elektronske pošte). Sistem olajša in podpira potek dela, v katerem bo avtor sprejel objavo in digitalno podpisal pogodbo o sodelovanju (CC-BY-NC ali CC-BY 4.0 ali drugo zahtevano licenco).
Opozorilo: Ko je račun izdan, znižan APC ni več mogoč. Znižan APC ni združljiv z drugimi popusti za objavo. Če je avtorju na voljo višji popust, se uporabi višji.

Več informacij najdete na spletni strani EIFL: https://eifl.net/apcs/sage-apcs-open-access-journals

Institucije z naročnino na Sage Premier, katerih avtorji so upravičeni do znižanih oziroma brezplačnih objav v odprtem dostopi APC:

 • Univerza v Ljubljani (z NUK in CTK)
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza na Primorskem
 • Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Onkološki inštitut Ljubljana
 • Pedagoški inštitut
 • Urbanistični inštitut
 • ZRC SAZU
 • Nova univerza

  Dodatne informacije: odprti-dostop@nuk.uni-lj.si

  Več informacij (glej konzorcij>>

  Wiley

  Licenčna pogodba z založbo Wiley za leto 2023 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča 131 brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v 1.332 hibridnih revijah založnika – seznam naslovov hibridnih revij za brezplačne objave.

  Korespondenčni avtorji vseh članic konzorcija so v letu 2023 upravičeni tudi do 10% popusta za objave v hibridnih revijah po porabljeni kvoti vavčerjev. 

  Obe ugodnosti se nanašata na naslednje vrste objav v revijah založnika: Case Study, Commentary, Data Article, Education, Lecture, Method and Protocol, Perspective, Practice and Policy, Rapid Publication, Research Article, Review Article, Short Communication, Technical Note.

  Splošni pogoji:
  • članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
  • korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
  • pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
  • identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

  Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave (praktični nasveti o OD objavljanju za avtorje in koraki pri uporabi vavčerja ali popusta za plačilo APC preko avtorjeve institucije), pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij.

   Osnovne informacije o konzorcijski pogodbi za odprto objavljanje in opis postopka za avtorje so dostopne tudi na založnikovi spletni strani.

  Avtorji lahko delijo svoje raziskave z drugimi raziskovalci v vseh stopnjah postopka objave, vendar je potrebno pri tem upoštevati Wileyevo politiko o deljenju objav (spletne strani, akademska družbena omrežja, repozitoriji, orodja za urejanje bibliografij ipd.).

  Taylor & Francis

  Pogodba z založnikom Taylor & Francis v letu 2023 vključuje 85 vavčerjev (100 % popust na APC) v hibridnih revijah Open Select Standard (2158 revij, v katerih je vrednost APC do vključno 3.550 EUR; seznam naslovov na zavihku “Vavčerji APC”) in 5 % popust na APCje v ostalih hibridnih revijah Open Select  (33 revij, v katerih je vrednost APC višja od 3.550 EUR; seznam naslovov na zavihku “5% popust na APC”).

  Koriščenje ugodnosti odprtega dostopa:

  Identifikacija članka, kot upravičenega za koriščenje vavčerja, poteka preko domene avtorjeve elektronske pošte in preko imena njegove institucije:

  • Upravičeni avtor se mora pri oddajanju svojega članka identificirati pravilno, t.j. kot član ene izmed spodaj navedenih institucij. Ime institucije avtor navede v angleškem jeziku. V primeru, da je avtor član ene izmed univerz, mora navesti ime univerze (npr. University of Maribor) in ne (zgolj) ime fakultete.
  • Če je mogoče naj avtor pri oddaji članka uporabi institucionalni elektronski naslov (npr. s končnico @ef.uni-lj.si).

  Koriščenje vavčerjev za odprti dostop:

  Dokler so avtorjevi instituciji na voljo vavčerji, bo (po sprejetju prispevka v objavo) koriščenje vavčerja odobreno in avtor bo prejel sporočilo s povezavo, kjer bo lahko izbral in podpisal licenco Creative Commons. Članek bo nato objavljen v odprtem dostopu.

  Koriščenje 5% popusta na APC:

  Popust bo odobren za vse članke, ki bodo do njega upravičeni. Koriščenje popusta bo odobreno po sprejetju članka v objavo, o odobritvi popusta pa bo avtor obveščen po elektronski pošti.

  Do brezplačnih vavčerjev so upravičeni dopisni avtorji, ki so študenti, zaposleni ali pogodbeniki institucij z dostopom do revij:

  Institucija Število vavčerjev v 2023
   Univerza v Ljubljani (vključno z NUK, CTK in NIB) 36
   Inštitut Jožef Štefan 6
   Univerza v Mariboru (vključno z UKM) 7
   Univerza na Primorskem 6
   ZRC SAZU 2
  Pedagoški inštitut 2
   Vse institucije – vavčerji, ki jih lahko uporabi vsaka izmed institucij, tudi če je že porabila svoje ostale vnaprej določene vavčerje
  (UL, NUK, CTK, NIB, UM, UKM, UP, UNG, IJS, ZRC SAZU, pedagoški inštitut, Kmetijski inštitut Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Onkološki inštitut Ljubljana)
  26

  Dodatne informacije: odprti-dostop@nuk.uni-lj.si.

  Več informacij >>

  Emerald Publishing

  Pogodba z Emerald Publishing prinaša upravičenim avtorjem vavčerje za brezplačne objave člankov v odprtem dostopu.

  Upravičeni avtorji pooblaščenih organizacij lahko uporabijo vavčerje za stroške objav prispevkov (APC) v vseh revijah založnika  in na odprtodostopnih platformah založnika Emerald (Emerald Open Research).

  Kako do uveljavitve vavčerja: Upravičeni avtorji lahko uveljavijo vavčer na točki sprejetja članka v objavo. Dokler institucije ne porabijo vnaprej določenega števila vavčerjev, bodo članki upravičenih avtorjev samodejno izbrani za objavo v odprtem dostopu. Upravičeni avtorji lahko tudi odstopijo od objave v odprtem dostopu. Vavčerji v teh primerih niso porabljeni. Podrobnejši opis postopka objave najdete v brošuri: Emerald’s allocated APC workflow.

  Članki, za katere so porabljeni vavčerji, so samodejno objavljeni pod licenco CC BY 4.0, v primeru, da se upravičeni avtorji dogovorijo z založnikom, pa je mogoča tudi objava pod licenco CC BY-SA 4.0.

  Upravičeni avtorji so dopisni avtorji, ki so študenti, zaposleni ali pogodbeniki institucij.

  Institucije lahko koristijo določeno število vavčerjev:

  Institucija Število vavčerjev v 2023
  Univerza v Ljubljani (vključno z NUK in CTK) 9 vavčerjev
  Univerza v Mariboru (vključno z UKM) 5 vavčerjev
  Univerza na Primorskem 3 vavčerji
  Vse institucije – vavčerji, ki jih lahko uporabi vsaka izmed institucij, tudi če je že porabila svoje ostale vnaprej določene vavčerje (UL, UM, UP, IZUM, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Onkološki inštitut Ljubljana, DOBA fakulteta in Gea College) 8 vavčerjev

  Dodatne informacije: odprti-dostop@nuk.uni-lj.si.

  Več informacij >>

  Oxford University Press 

  Pogodba z Oxford University Press prinaša upravičenim avtorjem možnost brezplačnih objav prispevkov v odprtem dostopu:

  • 5 vavčerjev v letu 2023.

  Upravičeni avtorji: dopisni (corresponding) avtorji, ki so študenti, zaposleni ali pogodbeniki Univerze v Ljubljani (vključno z zaposlenimi ali pogodbeniki NUK in CTK).

  Upravičeni avtorji lahko koristijo vavčerje za brezplačne objave v odprtem dostopu v hibridnih in zlato odprtodostopnih revijah, ki so navedene na povezavi.

  Kako koristiti vavčer za objavo v odprtem dostopu:

  V kolikor je prispevek upravičen za koriščenje vavčerja, mora avtor po sprejetju prispevka v objavo pri založniku:

  • izbrati licenco za odprti dostop in;
  • oddati zahtevek za koriščenje vavčerja za odprti dostop oziroma oddati zahtevek, da institucija plača objavo v odprtem dostopu, t.j. v razdelku Article Charges v odstavku Open Access Prepayment Account izbere Univerzo v Ljubljani. (V tem razdelku so navedeni tudi morebitni stroški za strani objave in uporabe barv, ki jih bo moral avtor oz. njegova fakulteta poravnati sam.)

  Vodič za koriščenje vavčerjev:

  Opozorilo: Vavčerji za objave prispevkov v odprtem dostopu pokrijejo zgolj stroške objave prispevkov v odprtem dostopu. Nekatere revije zaračunavajo tudi nujni strošek za strani objave (eng. page charges) ali izbirni strošek uporabe barv (drugačnih barv kot črne in bele) v tiskanih različicah revij (eng. colour charges). V kolikor upravičeni avtor uporabi vavčer v reviji, kjer se zaračunava takšne stroške, bo oproščen plačila stroška objave v odprtem dostopu, moral pa bo plačati strošek strani objave in/ali strošek uporabe barv v tiskanih različicah. Te stroške plača avtor sam oziroma njegova institucija (posamezna fakulteta). Podatek o tem, katere revije zaračunavajo te stroške, najdete na spletnih straneh revij.

  Dodatne informacije: odprti-dostop@nuk.uni-lj.si


  Več informacij >>

  American Chemical Society ACS

  Licenčna pogodba z ACS tudi za leto 2023 vključuje »program za objave v odprtem dostopu«, ki korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija (IJS, KI, UL, UM, UNG) omogoča 73 brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v hibridnih in odprto dostopnih (zlatih) revijah ACS.

  Splošni pogoji:

  • članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
  • korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
  • pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
  • identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

  Pregled porabe vavčerjev je na povezavi (zavihek Pregled objav).

  Več informacij o možnosti objavljanja v odprtem dostopu v okviru preoblikovalne pogodbe s slovenskim konzorcijem je na voljo na spletni strani ACS. Prikazan je postopek po korakih in video za pomoč pri podpisu pogodbe o objavi in pri registraciji na Copyright Clearance Center RightsLink®.

  Po sprejemu članka v objavo avtor v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija pa se preverja in potrjuje centralno  – kontaktni osebi za vse institucije konzorcija:
  Maja Vihar (maja.vihar@ctk.uni-lj.si)
  Tatjana Intihar (tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si)

  Kratek opis postopka

  Edward Elgar Publishing

  Podpis pogodbe med EIFL in Edward Elgar Publishing prinaša znižanje stroškov objav člankov t. i. APC za avtorje iz Slovenije, ki želijo objaviti v eni izmed revij založnika Edward Elgar Publishing. Znižana cena za APC je 500 GBP (brez DDV).

  Pogodba velja do 31. decembra 2025.

  Objave z znižanim APCjem so možne za dopisne avtorje iz Slovenije v eni izmed revij Edward Elgar Publishing, ki so na seznamu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtL39geVr5wR_x-aP_sHNO9qh4KxxB1Py8kWBwTgTK4/edit#gid=0.

  Kako do znižanega APCja: po sprejemu članka v objavo, urednik pošlje avtorju email, na katerega avtor odgovori in zapiše, da želi uveljaviti znižanje APCja, ki ga zagotavlja pogodba z EIFLom.

  Več informacij najdete na spletni strani EIFL: https://eifl.net/apcs/edward-elgar-publishing-apcs-open-access-publishing

  Dodatne informacije: odprti-dostop@nuk.uni-lj.si.

  Več informacij >>

  De Gruyter

  Pogodba z založbo De Gruyter prinaša upravičenim avtorjem možnost brezplačnih objav prispevkov v odprtem dostopu v hibridnih revijah v letu 2023 (APC do vrednosti 2.000 EUR).

  Koriščenje vavčerjev za odprti dostop: 

  Identifikacija članka, kot upravičenega za koriščenje vavčerja, poteka preko domene avtorjeve elektronske pošte in preko imena njegove institucije:

  • Upravičeni avtor se mora pri oddajanju svojega članka identificirati pravilno, t.j. kot član ene izmed spodaj navedenih institucij. Ime institucije avtor navede v angleškem jeziku. V primeru, da je avtor član ene izmed univerz, mora navesti ime univerze (npr. University of Maribor) in ne (zgolj) ime fakultete.
  • Če je mogoče naj avtor pri oddaji članka uporabi institucionalni elektronski naslov (npr. s končnico @ef.uni-lj.si).

  Dokler so avtorjevi instituciji na voljo vavčerji, bo (po sprejetju prispevka v objavo) koriščenje vavčerja odobreno in avtor bo prejel sporočilo s povezavo, kjer bo lahko izbral in podpisal licenco Creative Commons. Članek bo nato objavljen v odprtem dostopu.

  Do brezplačnih vavčerjev so upravičeni dopisni avtorji, ki so študenti, zaposleni ali pogodbeniki institucij z dostopom do revij:

  Institucija Število vavčerjev
   Univerza v Ljubljani (vključno z NUK, CTK in NIB) 3 vavčerji
   Univerza v Mariboru (vključno z UKM) 2 vavčerja
   Vse institucije – vavčerji, ki jih lahko uporabi vsaka izmed institucij, tudi če je že porabila svoje ostale vnaprej določene vavčerje (UL, NUK, CTK, NIB, UM, UKM, Inštitut Jožef Stefan, ZRC SAZU, Pedagoški inštitut, Inštitut za narodnostna vprašanja) 3 vavčerji

  Poročilo o uporabi vavčerjev na povezavi.

  Dodatne informacije: odprti-dostop@nuk.uni-lj.si.

  Več informacij >>

  Brill (do 31. 12. 2023)

  Podpis pogodbe med EIFL in založnikom Brill prinaša 50 % znižanje stroškov objav člankov (APC) za avtorje iz Slovenije, ki želijo objaviti v eni izmed revij založnika Brill.

  Pogodba velja do 31. decembra 2023.

  Objave z znižanim APCjem so možne za korespondenčne avtorje iz Slovenije v eni izmed 314 zlatih odprtodostopnih ali hibridnih revij Brill.
  Povezava na seznam revij: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kFr-t3AV1R7S3tz1NAMLN_hj_DSH-xg9vPdekNffXIo/edit#gid=0

  Kako do znižanega APCja: Avtorji bodo samodejno prepoznani kot upravičeni do popusta na APC, ko bodo med postopkom oddaje članka izbrali odprti dostop. Popust na APC bo upoštevan pri računu (potem ko je članek sprejet v objavo).

  Več informacij najdete na spletni strani EIFL: https://eifl.net/apcs/brill-apcs-open-access-publishing

  Dodatne informacije: odprti-dostop@nuk.uni-lj.si.

  Več informacij >>

  RSC Gold

  Licenčna pogodba z RSC za leto 2023 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča neomejeno število brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v 37 hibridnih revijah založnika.

  Korespondenčni avtorji s članic slovenskega konzorcija so tudi upravičeni do 15% popusta na APC za objave v RSC revijah zlatega odprtega dostopa.

  Vsi avtorji pa so oproščeni plačila APC v naslednjih RSC revijah zlatega odprtega dostopa: Chemical Science (brezplačni model), Digital Discovery do sredine 2024, EES Catalysis (Energy & Environmental Science Catalysis) do sredine 2024, Energy Advances do sredine 2024, Environmental Science: Advances do sredine 2024, Environmental Science: Atmospheres do sredine 2023, RSC Sustainability do sredine 2025, Sensors & Diagnostics do sredine 2024 in Sustainable Food Technology do sredine 2025.

  Splošni pogoji:

  • članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
  • korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
  • pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
  • identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

  Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij.

  Več informacij o možnostih objavljanja v odprtem dostopu v okviru Read & Publish pogodb je na voljo na spletni strani https://www.rsc.org/journals-books-databases/open-access/read-and-publish/. Avtorji lahko delijo svoje raziskave z drugimi raziskovalci v vseh stopnjah postopka objave, vendar je potrebno pri tem upoštevati RSC politiko o deljenju objav (spletne strani, akademska družbena omrežja, repozitoriji, orodja za urejanje bibliografij ipd.).

   

  Ugodnosti za raziskovalce Univerze v Ljubljani

  IOP Publishing’s premium journal package 

  Preoblikovalna licenčna pogodba z založbo IOP Publishing za leto 2023 korespondenčnim avtorjem z Univerze v Ljubljani omogoča neomejeno število brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v hibridnih revijah založnika na seznamih A, B in C.

  Ugodnost se nanaša na naslednje vrste objav v revijah založnika: Paper, Special Issue Paper, Review in/ali Letter.

  Splošni pogoji:

  • članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
  • na rokopisu je naveden le 1 korespondenčni avtor in ki prihaja z UL,
  • pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
  • identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

  Pomoč korespondenčnim avtorjem za oddajo objav v založnikovem sistemu ScholarOne v primeru obstoječe preoblikovalne pogodbe: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/submit-under-a-transformative-agreement-guide/.

   

   Ugodnosti za raziskovalce Univerze v Mariboru (povezava)

   

  Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
  Univerzitetna knjižnica Maribor
  Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem

  Vprašajte nas!

  Ker vemo, da je komuniciranje v živo najbolj učinkovito, se lahko dogovorite za sestanek (tudi preko spleta), kjer boste lahko v miru razložili vaša vprašanja in kjer se vam bo posvetil pravi strokovnjak za vaše področje.

  kontaktni obrazec

  Vse avtorske pravice prispevkov obdržijo avtorji.
  Licenca Creative Commons
  Spletno mesto je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.
  Logotipi in druge vsebine, ki ne spadajo pod to licenco, so označeni posebej.

  Dostopnost