Odprti dostop

Odprti dostop omogoča takojšen brezplačen dostop do celotne vsebine publikacij na svetovnem spletu ter upravljanje avtorskih pravic s odprtimi licencami, s katerimi avtor/založnik uporabniku omogoči pravico do branja in shranjevanja celotne vsebine, pri tem pa določi pogoje za razmnoževanje, uporabo, razširjanje, ter javno prikazovanje v katerem koli digitalnem mediju za kateri koli odgovoren namen.

Odprti dostop do publikacij pomeni, da je celotno besedilo publikacije brezplačno dostopno na svetovnem spletu na založnikovi spletni strani ali v repozitoriju. Avtor pri tem obdrži materialne avtorske pravice in je pri objavi publikacije založniku dovolil objavo (ang. licence to publish). pogoji uporabe publikacije so označeni z licencami, najpogosteje so to Creative Commons (CC) licence. Večinoma jih določi avtor sam ali pa založnik v svoji založniški politiki.

Tako imenovani prosti dostop (ang. free access) ne gre enačiti z odprtim dostopom. Prost dostop sicer omogoča brezplačen dostop do celotnih  besedil, vendar v teh primerih z avtorskimi pravicami upravlja založnik.

Več na: Odprti dostop do publikacij/člankov

 

Dostopnost