Odprte infrastrukture za poučevanje

UNESCO OER Odprti izobraževalni viri so gradiva za poučevanje, učenje in raziskovanje, ki so javno dostopno ali opremljena z odprto licenco.

OE4BW
Program Open Education for a Better World program (OE4BW – http://oe4bw.ijs.si/), ki sta ga vzpostavila in ga koordinirata Inštitut Jožef Stefan in Univerza v Novi Gorici, vsebuje različne projekte razvoja odprtih izobraževalnih virov (https://www.gov.si/novice/2020-04-20-trenutne-aktivnosti-mednarodnega-centra-za-umetno-inteligenco-ircai/)

X5GON
Projekt X5GON bo združeval prosto dostopne izobraževalne vire ali Open Educational Resources (OER), ki so na voljo v različnih modalitetah po Evropi in po svetu. (vir: https://www.gov.si/novice/2020-04-20-trenutne-aktivnosti-mednarodnega-centra-za-umetno-inteligenco-ircai/).

Open Education GLOBAL
Področja, na katera se osredotoča OE Global:
– Open Educational Resources (OER)
– Massive Open Online Courses (MOOCs)
– Open Access (OA)
– Open Data
– Open Science
– Open Education Technology
– Open Practices

SPARC
SPARC Open Education Leadership Program je intenziven program profesionalnega razvoja.

OER COMMONS
Delavnice OER pomagajo raziskovalcem, profesorjem in inštruktorjem, da razvijejo “skupno” miselnost in izkoristijo prednosti odprtih procesov z uporabo orodij platforme, skupnih funkcij in delovnih tokov.

Coursera
Coursera je spletna platforma z izobraževalno vsebino. Ponuja knjižnico MOOC-jev. Nekatera gradiva imajo licenco za ponovno uporabo.

Open edX
Open edX je spletna platforma z obsežno izobraževalno vsebino in tehnologijo, ki sta jo ustanovila Harvard in MIT.

RMIT University
Vodič Univerze RMIT po odprtih izobraževalnih virih (OER). Tu najdete uporabna gradiva za učenje in poučevanje.

Dostopnost