Obzorje Evropa

Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021 do 2027. Prvi strateški načrt programa Obzorje Evropa za obdobje do leta 2024 naj bi bil sprejet v februarju 2021 in se bo osredotočal predvsem na globalne izzive, evropsko industrijsko konkurenčnost,  širitev sodelovanja in krepitev evropskega raziskovalnega prostora.

Skupna vrednost finančnih sredstev bo najvišja do sedaj, znašala bo okrog 95,5 milijard EUR. 

ERC 2021, prvi delovni program Obzorja Evropa v vrednosti 1,9 milijarde EUR, je bil objavljen 22. februarja in bo vseboval tri razpise: za začetek samostojne raziskovalne poti (Starting Grant), za utrditev samostojne raziskovalne poti (Consolidator Grant) in projekt za uveljavljene raziskovalce (Advanced Grant), več na: Roki razpisov Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) 2021.

shematski diagram Obzorje Evropa - NASLEDNJI PROGRAM EU ZA NALOŽBE ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2021–2027)

Vir: Obzorje Evropa – NASLEDNJI PROGRAM EU ZA NALOŽBE ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2021–2027)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_sl_nalozbe_za_oblikovanje_nase_prihodnosti.pdf

Pričakovane zahteve na področju odprtega dostopa do znanstvenih informacij

 • Upravičenci morajo zagotoviti takojšen, odprt in brezplačen dostop do recenziranih znanstvenih objav, povezanih z njihovimi rezultati, v zaupanja vrednem repozitoriju.
 • Zahteva velja tudi za objave monografij, poglavij in podobnih daljših recenziranih znanstvenih publikacij.
 • Upravičenci lahko objavljajo v publikacijah po lastni izbiri, vendar bo iz sredstev razpisa dovoljeno le plačilo objav v celoti odprto dostopnih publikacijah (“zlate” revije in monografije) ali na platformah za odprto objavljanje. Povračila za objave v hibridnih publikacijah niso upravičena.
 • Upravičenci morajo ohraniti ustrezne avtorske in intelektualne pravice, vključno z licencami, da zagotovijo izpolnjevanje zahtev glede odprte dostopnosti objav.
 • Zelena pot z arhiviranjem avtorjevega končnega, recenziranega rokopisa (AAM – Author Accepted Manuscript) v zaupanja vrednem repozitoriju: objava mora biti dostopna.takoj ob izidu (brez časovne zapore) pod licenco Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY) ali enakovredno, v primeru monografij in sorodnih objav pa tudi pod Creative Commons priznanje avtorstva brez predelav / nekomercialno (CC BY-NC/ND) ali enakovredno. 
 • V repozitoriju morajo biti na voljo tudi informacije o drugih izsledkih raziskav, orodjih ali sredstvih, ki so potrebna za potrditev rezultatov znanstvene objave.
 • Metapodatki o deponiranih objavah morajo biti dostopni pod licenco Creative Commons Javna domena (CC0 Univerzalna) ali enakovredno in v skladu z načeli FAIR.
 • Upravičenci morajo zagotoviti odprto dostopnost raziskovalnih podatkov v zaupanja vrednem repozitoriju pod licenco CC BY ali CC0 v skladu z načelom “as open as possible, as closed as necessary”.
 • Prav tako morajo pripraviti in redno dopolnjevati načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki ter upravljati z generiranimi podatki odgovorno in v skladu z načeli FAIR.
 • Določeni programi bodo zahtevali arhiviranje raziskovalnih podatkov v repozitorij, ki deluje v okviru infrastrukture European Open Science Cloud (EOSC).
 • Stroški upravljanja z raziskovalnimi podatki bodo upravičeni izdatki iz sredstev razpisa. 

Evropska komisija je financirala razvoj platforme za objavljanje v odprtem dostopu Open Research Europe (ORE), ki bo uradno začela delovati marca 2021. Upravičencem programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa bo omogočala brezplačno objavo ob uporabi odprtega recenzijskega postopka (open peer review). 

Dostopnost