Delavnica o pripravi dokumentacije pri vključitvi storitev v EOSC Projekt EOSC Future 9. novembra 2022 med 13.00 in 15.00 organizira delavnico za vse, ki se srečujete z izzivi pri pripravi dokumentacije storitev za vključitev katalog EOSC.Jasna in izčrpna dokumentacija je nujna za odkrivanje in uspešno uporabo storitev – tako s strani obstoječih kot novih potencialnih ciljnih uporabnikov. Obstaja veliko komponent dokumentacije storitev, vključno z zapisi v katalogu storitev, promocijskimi materiali, navodili za uporabo in priročniki, tehničnimi specifikacijami in bogato komentirano kodo. Prvi od teh je kratek opis storitve, obvezen metapodatkovni element, ki ga je potrebno zagotoviti med vključitvijo storitve v EOSC Marketplace.Dogodek bo zajemal pregled vrst dokumentacije ter razpravo o nekaterih strategijah, ki jih lahko uberemo pri pripravi trajnostnih in učinkovitih opisov storitev. Sledile bodo praktične vaje, ki se bodo osredotočale na to, kako pripraviti opise storitev v skladu z zahtevami protokola za vključitev storitev v EOSC. Udeleženci se lahko interaktivni delavnici priprave opisov pridružijo s svojimi primeri storitev. 
PRIJAVA NA DELAVNICO
Dostopnost