FestUM: Festival odprtega izobraževanja

Vljudno vabljeni na FestUM, festival znanosti Univerze v Mariboru, ki se javnosti v takšni obliki predstavlja prvič in v svoji premierni izvedbi nosi podnaslov Festival odprtega izobraževanja.

Dvodnevno dogajanje se letos osredotoča na vsebine s področja odprtega izobraževanja, učenja in raziskovanja, ki povezujejo in krepijo pretok znanj in podatkov med akademsko sfero in občo javnostjo oz. posamezniki, ki ne glede na pridobljeno formalno izobrazbo, želijo sodelovati pri raziskavah. Vse to z namenom, da bi vzpostavili večjo koherenco in sinergijo med interdisciplinarnimi znanstvenimi področji in med akademsko ter gospodarsko/negospodarsko sfero ter splošno javnostjo za dobrobit širše družbe.

Festival poteka v okviru pilotnega projekta NOO ODVIj Z odprtim dostopom do vseživljenjskega izobraževanja, ki ga izvajamo na Rektoratu Univerze v Mariboru v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor, in kjer se v okviru digitalnega prehoda in vseživljenjskega učenja zavzemamo za spodbujanje sistematične uporabe prostodostopnih e-vsebin in njihovo promocijo ter povečanje dostopa do kakovostnega izobraževanja in učenja v različnih oblikah in okoljih za ciljne skupine, kot so osipniki, študenti, ki si med študijem želijo pridobiti nova znanja, posamezniki/državljani, ki, ne glede na pridobljeno formalno izobrazbo, želijo sodelovati pri raziskavah, in diplomanti, ki se morajo dokvalificirati, in tudi širše v sodelovanju s partnerskimi visokošolskimi organizacijami.

S ciljem promocije odprtega izobraževanja oz. širše promocije odprte znanosti in spodbujanja k aktivnemu sodelovanju na tem področju med različnimi družbenimi deležniki, je letošnji festival zasnovan pod sloganom Odprta znanost odpira UM.

Dobrodošli na FestUM, ki bo letos potekal 24. in 25. oktobra v prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor ob predhodni brezplačni prijavi pa se ga lahko udeležite v živo ali na daljavo.

https://www.um.si/dogodek/festum-festival-odprtega-izobrazevanja/

1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«

Vljudno vabljeni na 1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, s katerim bomo obeležili začetek projekta ter skupaj z najpomembnejšimi deležniki začrtali smernice izvedbe nacionalne politike odprte znanosti. Predstavili bomo tudi nekatere uspešne tovrstne prakse v Evropskem raziskovalnem prostoru.

V okviru projekta SPOZNAJ bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Odprta znanost obsega odprti dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanje občanov v znanstvenoraziskovalno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

1. nacionalni dogodek projekta SPOZNAJ bo potekal v četrtek, 5. oktobra 2023, od 9:00 do 15:00 v atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, po priloženem programu. Organiziran bo tudi spletni prenos v živo prek Zooma s simultanim tolmačenjem iz slovenščine v angleščino.

Zaradi lažje organizacije vse udeleženke in udeležence vljudno naprošamo, naj svojo udeležbo predhodno registrirajo, in sicer:


FAIR-IMPACT Roadshow prihaja v Slovenijo

28. septembra 2023 bo Slovenija gostila prvi dogodek iz serije FAIR National Roadshow v organizaciji projekta FAIR-IMPACT v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Slovensko skupnostjo odprte znanosti.

Na virtualnem dogodku z naslovom PIDs, Metadata, Interoperability: Open Science and Research Data Management Policies in Slovenia, ki bo potekal v angleškem jeziku, bomo razpravljali o praksah in politikah pri izvajanju odprte znanosti in upoštevanju načel FAIR v Sloveniji. Predstavljene bodo tudi trenutne priložnosti in izzivi, ki slovensko raziskovalno skupnost še čakajo.

Projektni partnerji FAIR-IMPACT bodo predstavili obstoječa priporočila, dobre prakse in orodja, ki lahko raziskovalcem pomagajo pri doslednejšem upoštevanju načel FAIR ter aktivnem prispevanju k evropskemu oblaku odprte znanosti (ang. European Open Science Cloud – EOSC).

Dodatne in informacije in obrazec za registracijo najdete na spletni strani projekta FAIR-IMPACT (v angleščini).

PUBMET 2023

Spoštovani sodelavci, uredniki, založniki, raziskovalci, knjižničarji in študenti,

Če ne morete priti v Zadar, a se želite udeležiti PUBMET2023 – 10. konference o znanstvenem založništvu v kontekstu odprte znanosti, vas vabimo, da se na konferenco prijavite ONLINE.

Konferenca bo v živo prenašana preko platforme Zoom od 14. do 15. septembra 2022.

Letošnja konferenčna predavanja nosijo naslov:

Pogumni ‘novi’ svet institucionalnega založništva Odprte raziskovalne infrastrukture za odprto znanost Odprta znanost v akciji Raziskovalna integriteta, ocena in družbeni vpliv Umetna inteligenca v znanstveni komunikaciji

Na vsaki seji bo nastopil eden od naših povabljenih govorcev:

  • Kathleen Shearer, Konfederacija repozitorijev odprtega dostopa
  • Natalia Manola, OpenAIRE AMKE Luca De Santis, Net7 Srl
  • Matt Hodgkinson, Urad za integriteto raziskav Združenega kraljestva
  • Predrag Pale, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Zagrebu

Podroben program najdete na programski strani PUBMET2023.

Serija jesenskih predstavitev na temo odprte znanosti projekta SPOZNAJ


Serija jesenskih predstavitev na temo odprte znanosti (september in oktober 2023)

V septembru in oktobru bo konzorcij projekta SPOZNAJ organiziral serijo predstavitev na temo odprte znanosti, ki bodo potekale vsak četrtek od 10:30 do 12:00 prek platforme Zoom. Dodatne dogodke bosta organizirali tudi Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru. Več informacij in povezave do prijavnih obrazcev so na voljo tukaj.
Konzorcijske predstavitve bodo potekale v slovenščini in se bodo snemale, posnetki bodo na voljo za ponovni ogled na platformi Arnes Video. Naknadno jih bomo opremili s slovenskimi in angleškimi podnapisi.
Če želite prejemati novice o projektu SPOZNAJ, se lahko prijavite na e-poštno obveščanje.
Vljudno vabljeni!


Autumn Series of Presentations on Open Science (September and October 2023)

In September and October, the SPOZNAJ project consortium will organise a series of presentations on open science, which will take place every Thursday from 10:30 to 12:00 via Zoom. Additional events will also be organised by the University of Ljubljana and the University of Maribor. More information and links to the registration forms can be found here (in Slovenian).
The consortium presentations will be held in Slovenian. They will be recorded and uploaded to the Arnes Video platform for later viewing. Subtitles will be added in English and Slovenian in due course.
If you would like to receive news about the SPOZNAJ project, you can sign up for email updates (in English).
We look forward to your participation!

LIBER Winter Event 2023

Zimski dogodek LIBER bo potekal 23. in 24. novembra 2023 na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah v Italiji. Letošnja tema bo — Stopite skupaj! Omogočanje sodelovanja in vključenosti v raziskovalnih knjižnicah. Razpis za zbiranje predlogov je bil poslan delovnim skupinam LIBER in projektnim partnerjem julija – oddajte svoje ideje za delavnice zdaj! Pisarna LIBER je pred kratkim obiskala Firence, da bi se srečala z ekipo EUI in začela končne priprave na dogodek — na spodnjih fotografijah si lahko ogledate, kaj se lahko veselite na zimskem dogodku 2023!

Dostopnost