OECD Optimizacija delovanja in uporabe nacionalnih raziskovalnih infrastruktur

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/optimising-the-operation-and-use-of-national-research-infrastructures_7cc876f7-en

Optimizacija delovanja in uporabe nacionalnih raziskovalnih infrastruktur

To poročilo je rezultat skupne dejavnosti Science Europe in OECD ter predstavlja splošni okvir za izboljšanje uporabe in delovanja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur, ki igrajo ključno vlogo pri omogočanju in razvoju raziskav na vseh znanstvenih področjih in predstavljajo vedno večji delež naložb v raziskave. Vključuje dva vodilna modela: enega za upravljanje portfelja in enega za optimizacijo uporabniške baze. Ti opredeljujejo ključna načela učinkovitega nacionalnega sistema upravljanja portfelja RI in dejavnike, ki bi jih morali voditelji RI upoštevati pri optimizaciji uporabniške baze nacionalnih RI. Oba vodilna modela upoštevata raznolikost nacionalnih sistemov in pristopov delovanja RI.Poročilo vsebuje tudi vrsto splošnejših priporočil politike in predlaganih ukrepov za upravitelje portfeljev RI in upravitelje RI. Več

Dostopnost