Danska: Nacionalna strategija za ravnanje z raziskovalnimi podatki, ki temelji na načelih FAIR

Danska agencija za znanost in visoko šolstvo je leta 2018 objavila Strategijo nacionalnega sodelovanja na področju digitalne raziskovalne infrastrukture. Ta strategija ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki temelji na načelih FAIR, je pomembna pobuda v strategiji 2018 in jo je treba obravnavati kot prvi danski nacionalni odziv na zahteve evropske direktive o odprtih podatkih (direktiva PSI), da je treba pripraviti nacionalne politike za dostop do raziskovalnih podatkov v skladu z načeli FAIR.

https://www.deic.dk/sites/default/files/EN_National%20strategi%20for%20data%20management%20baseret%20p%C3%A5%20FAIR-principper.pdf

Nova priporočila Science Europe za vrednotenje načrtov za upravljanje raziskovalnih podatkov

Science Europe je izdal drugo, razširjeno izdajo svojega zelo priljubljenega Praktičnega vodiča po mednarodni uskladitvi ravnanja z raziskovalnimi podatki (v angleščini). Prvotno je bila izdana leta 2019 in po uspešni uporabi v številnih organizacijah zdaj vključuje povsem nova navodila za podporo ocenjevanju načrtov za ravnanje z raziskovalnimi podatki (DMP).

Financerji raziskav, raziskovalne organizacije, recenzenti in posamezni raziskovalci imajo različne potrebe glede ravnanja z raziskovalnimi podatki. Science Europe si prizadeva za mednarodno usklajevanje politik in praks. S tem podpira raziskovalce pri njihovih prizadevanjih in poudarja, da je upravljanje z raziskovalnimi podatki del raziskovalnega procesa.

Podpora pri delu z raziskovalnimi podatki v knjižnici

Delavnica

27. januar 2021 ob 10. uri

Z uveljavljanjem odprte znanosti se spreminja tudi vloga knjižničark in knjižničarjev v raziskovalnem procesu. Na delavnici, namenjeni predvsem knjižničarkam in knjižničarjem v visokošolskih ustanovah in raziskovalnih institucijah in sodelavcem v raziskovalnih pisarnah, bomo predstavili vire in orodja za podporo ustreznemu ravnanju z raziskovalnimi podatki. Predstavili bomo tudi novi dokument 23 točk za knjižničarke in knjižničarje, ki na enem mestu ponuja vire za podporo pri delu z raziskovalnimi podatki. Na vodeni razpravi bodo udeleženci lahko izmenjali izkušnje in se povezali s kolegi in kolegicami. 

Dogodek organizira delovna skupina slovenskega vozlišča združenja Research Data Alliance. Udeležba je brezplačna, prosimo pa, da se za sodelovanje prijavite na povezavi. Udeleženci lahko prejmejo potrdilo o udeležbi. Vljudno vabljeni!

PROGRAM

10:00-10:05 Uvodni nagovor (Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov)
10:05-10:40 Podpora knjižničarjem na področju odprte znanosti
                     
Podatkovne storitve in knjižničarji (Arhiv družboslovnih podatkov, Irena Vipavc Brvar, Ana Inkret, Sonja Bezjak)
                    Odprta knjižnica (Mitja V. Iskrić, Centralna tehniška knjižnica UL)
                    Odprimo:UM za raziskovalne podatke: primer usposabljanja na Univerzi v Mariboru (Dunja Legat, Univerzitetna Knjižnica Maribor)
10:40-10:50 Koncept 23 točk (Ana Inkret, Arhiv družboslovnih podatkov)
10:50-11:10 Predstavitev izbranih rubrik (Mitja V. Iskrić, Centralna tehniška knjižnica UL, in Ana Inkret, Arhiv družboslovnih podatkov)
11:10-11:45 Razprava
11:45-11:50 Zaključek in nadaljnji koraki 

Najnovejši dokumenti Evropskega oblaka odprte znanosti EOSC

Six Recommendations for Implementation of FAIR Practice – official publication, https://ec.europa.eu/info/publications/six-recommendations-implementation-fair-practice_en  

A Persistent Identifier (PID) policy for the European Open Science Cloud – official publication, https://ec.europa.eu/info/publications/persistent-identifier-pid-policy-european-open-science-cloud_en  

Landscape of EOSC-related Infrastructures and Initiatives – official publication, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cbb40bf3-f6fb-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-156485650  

FAIR Metrics for EOSC – 2nd Draft out for comments, https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/provide-feedback-second-draft-fair-metrics-eosc  

PID Architecture for the EOSC – Draft for consultation, https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/provide-feedback-second-draft-fair-metrics-eosc  

EOSC AAI Architecture – Draft for consultation, https://docs.google.com/document/d/12l0xVU9oiXqtVqkwrJijj16L-i_YcM_K6SHkNMf4IWE/edit  

Scholarly Infrastructures for Research Software – Draft for consultation, https://docs.google.com/document/d/1yObRCR7COQctpjMdg-rNenRZ7ZeUZ-u0iyvdpPRK598/edit  

EOSC Rules of Participation – Draft 0.5, https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/draft_eosc_rop_version_0.5_20-10-2020.pdf  

Dostopnost