American Association for the Advancement of Science (AAAS), založnik skupine revij Science, je napovedal spremembo politike odprtega dostopa, ki avtorjem, katerih raziskave financirajo članice kOAlicije S, omogoča brezplačno (zelena pot) izpolnitev zahteve za takojšnjo dostopnost objav v skladu z Načrtom S. Avtorji lahko svoj končni, recenzirani rokopis (AAM), sprejet v objavo v sicer naročniških revijah Science, shranijo v repozitorij pod prosto licenco CC BY ali CC BY-ND brez embarga.

Nova politika velja eno leto za vse objave, poslane v skupino revij Science po 1. januarju 2021, ki so nastale na podlagi raziskav in jih financirajo članice kOAlicije S, ki so sprejele Rights Retention Strategy (RRS) oziroma so to zahtevo dodale v svoje razpise.

Založnikova politika sicer v naročniških revijah ne omogoča odprtih objav (hibridni zlati dostop), omogoča pa zeleno pot – shranjevanje AAM ob objavi na osebno spletno stran ali v institucionalni repozitorij (vendar brez proste licence).
Vsi objavljeni znanstveni članki so javno dostopni za branje 12 mesecev po objavi.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS je sicer članica kOAlicije S, a v dosedanjih razpisih za svoje instrumente financiranja še ni zahtevala RRS. To pomeni, da slovenski raziskovalci te možnosti odprtih objav v revijah Science zaenkrat še ne morejo uporabiti.

Dostopnost