EOSCsecretariat.eu je zagotovil podporo začasnemu upravljanju EOSC med 2019–2020, medtem ko je odprto in vključujoče sodeloval z raziskovalnimi skupnostmi pri soustvarjanju vseobsegajočega evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC). Projekt je bil ključnega pomena pri podpori začasnemu upravljanju EOSC in njegovim delovnim skupinam pri pripravi 20 poročil s priporočili in prve različice strateške agende za raziskave in inovacije (SRIA) za EOSC.

Projekt je imel tudi ključno podporno vlogo pri ustanovitvi združenja EOSC, ki zdaj poleg Evropske komisije, držav članic in pridruženih držav igra ključno vlogo v partnerstvu EOSC za EOSC. Partnerstvo bo utrlo pot poglabljanju praks odprte znanosti v novem evropskem raziskovalnem prostoru in prispevanju k digitalni agendi EU.

Ključni element tega uspeha in učinka je bil program soustvarjanja EOSCsecretariat.eu, ki je zagotovil 3,2 milijona evrov sredstev za podporo vrsti dejavnosti za podporo delu začasne uprave EOSC in njegovih delovnih skupin ter obravnavo zahtev oz. vrzeli v trenutnih dejavnostih, ki jih financira Evropska komisija.

Seveda se je v letu 2020 svet spremenil s pandemijo COVID-19. EOSCsecretariat.eu se je hitro prilagodil svetovnim izrednim razmeram s preusmeritvijo sredstev v podporo raziskavam COVID-19. Hitro je bil vzpostavljen hitri poziv za COVID-19, ki je spodbudil ključna načela EOSC, in sicer odprto znanost, podatke FAIR in multidisciplinarne raziskave.

Sklad za soustvarjanje je bil na voljo prek vrste odprtih razpisov, ki so jih določile delovne skupine EOSC, in odprtih prijav, ki so prihajale neposredno iz skupnosti EOSC. To je omogočilo in opolnomočilo skupnost, da prispeva k oblikovanju resnično delujočega odprtega znanstvenega oblaka, ki služi vsem evropskim zainteresiranim stranem.

Ta knjižica prikazuje izbor teh dejavnosti, ki odražajo skupna prizadevanja skupnosti, da bi dosegli sprejetje resničnega pristopa odprte znanosti, ki ga je omogočil program soustvarjanja. Zagotavljajo posnetek izzivov, s katerimi se soočata upravljanje EOSC in skupnost EOSC, ter prednostne naloge, priporočila in pozive k ukrepanju za njihovo reševanje. Prav tako dokazuje moč sodelovanja za reševanje morda najbolj perečih družbenih izzivov, s katerimi se danes soočamo: COVID-19.

POROČILO

Dostopnost