Tematike bodo sledeče:

  • Določitev koordinatorja mreže
  • Organizacija delovanja mreže (delovne skupine in podobno)
  • Razprava o predlogu za ambasadorja občanske znanosti v Sloveniji v projektu Citizen Science EU
  • Informacija o Akcijskem načrtu RRIS 2030 in o Uredbi o izvajanju odprte znanosti v Sloveniji
  • Nacionalni dogodek v okviru mreže znanja (v oktobru oz. v novembru 2023, predlog je v okviru Mreže znanja ARNES)
  • Predstavitev priročnika, ki ga pripravljamo v CTK
  • Predstavitev novosti na portalu CITIZENSCIENCE.SI
  • Pridobivanje novih partnerjev

Prijava: obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si

Dostopnost