Združenje EOSC je pripravilo osnutek večletnega načrta za obdobje 2023–24 in odprlo tritedensko posvetovanje z namenom zbiranja mnenj skupnosti o predlaganih prednostnih nalogah in rezultatih. Večletni načrt bo del strateškega programa za raziskave in inovacije (SRIA), ki opredeljuje splošni okvir za prihodnje raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti v zvezi z evropskim oblakom odprte znanosti.

Večletni načrt za obdobje 2023-24 temelji na delu, opravljenem v prejšnji fazi razvoja, pa tudi na prihodnjem delovnem programu Evropske komisije za opredelitev novih interesnih področij, kot so kakovost podatkov, digitalno arhiviranje in infrastruktura za izmenjavo občutljivih podatkov javnih organov.

Te prednostne naloge so razvrščene v tri krovne cilje v programu in se nanašajo na tri ravni izvajanja: evropsko, nacionalno in institucionalno. Načrt je pripravil upravni odbor Združenja EOSC v sodelovanju s trinajstimi delovnimi skupinami, ustanovljenimi v lanskem latu. Do dokumenta lahko dostopate na spletni strani Združenja.

Javno posvetovanje bo odprto od 1. do 21. marca 2022. Deležniki imajo možnost, da se odzovejo na določene prednostne naloge in predlagajo dodatne premisleke, ki bi jih bilo treba vključiti v načrt. Zbrane povratne informacije skupnosti bodo upoštevane pri pripravi končnega dokumenta, ki bo predvidoma objavljen v aprilu.

Vprašalnik je na voljo na povezavi.

Dostopnost