https://www.eric-forum.eu/wp-content/uploads/ERIC-Forum-Report-on-Reproducibility-and-Quality-Management.pdf

Ponovljivost v akademskih raziskavah in zlasti pomanjkanje le-te, so omejitev trenutnih znanstvenih praks. Kot evropske raziskovalne infrastrukture, ki olajšajo raziskovalni proces, imajo konzorciji evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) pomembno vlogo pri zagotavljanju rešitev raziskovalni skupnosti in povečanju stopnje ponovljive in visokokakovostne znanosti.

PRISTOPI (METODE)
Delavnica o kakovosti in ponovljivosti raziskav je potekala virtualno 10. in 11. februarja 2021 in jo je organizirala Evropska raziskovalna infrastruktura za translacijsko medicino (EATRIS) v okviru projekta ERIC Forum, ki ga financira Obzorje 2020. Delavnica je združila skupnost raziskovalne infrastrukture, akademike, oblikovalce politik in financerje raziskav, da bi izmenjali najboljše prakse in raziskali izzive pri načrtovanju in izvajanju raziskav, ter predstavili govorce iz vseh znanstvenih disciplin foruma ERIC.
To poročilo povzema glavne točke, ki so jih izpostavili različni govorci in udeleženci med predstavitvami in panelnimi razpravami.

Dostopnost