Posvet o odprtem spletnem objavljanju znanstvenih dosežkov

Svet za razvoj pri SAZU vljudno vabi na posvet Priložnosti in pasti odprtega spletnega objavljanja znanstvenih dosežkov – vzpostavitev enovite slovenske platforme “Open Science of Slovenia”, ki bo potekal v okolju Zoom in na platformi Youtube v sredo, 2. marca 2022, s pričetkom ob 10. uri.

Posvet bo osredotočen na iskanje sinergije različnih pogledov za poenotenje na nivoju Republike Slovenije. Namen posveta je ugotoviti skupne deležnike, identificirati stališča in probleme. Kompleksnost teme posveta(ov) naj nudi odgovor za znanost, financiranje, habilitacije, jezik, verodostojnost informacij itn. Predstavljeni bodo pogledi na sedanjost in prihodnost odprte znanosti in odprtega spletnega objavljanja znanstvenih dosežkov. Posvet bo skušal potrditi tezo, da ima odprta znanost pomembno, če že ne ključno vlogo pri krepitvi učinka, kakovosti, učinkovitosti, preglednosti in integritete raziskav in inovacij, ter da zbližuje znanost in družbo. V svetu se poudarja, da sta biblioraznolikost in večjezičnost ter priznavanje vseh znanstvenih produkcij pomembna elementa politike evropskega raziskovalnega prostora o odprti znanosti.

Več informacij o dogodku najdete na povezavi.

Vir: SAZU

NASEM: Developing a Toolkit for Fostering Open Science Practices: Proceedings of a Workshop

NASEM  = The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, USA

Razvoj zbirke orodij za spodbujanje odprtih znanstvenih praks: zbornik delavnic

Zbornik je na voljo na naslednji spletni strani National Academies Press. https://www.nap.edu/catalog/26308

Zbirka orodij je v prvi vrsti namenjena pomoči vodstvu univerz, predsednikom akademskih oddelkov, financerjem raziskav, učenim društvom in vladnim agencijam pri tem, kako bi lahko uporabili takšen komplet orodij, kakšna dodatna gradiva so potrebna in kako naj se takšen komplet orodij razširi za široko uporabo.

Zgodbe o uspehu odprte znanosti: prihodnost znanosti je odprta, https://projectopen.io/

Posvetovanje o kazalnikih pripravljenosti EOSC

https://www.eoscsecretariat.eu/questions-validation-readiness-indicators?idU=1

Kako spremljamo stanje in napredek držav članic pri izvajanju EOSC in določimo priložnosti in področja izboljšav?

Namen posveta je prehod s statičnih na nabor živih kazalnikov in izbrati nabor pomembnih vidikov, ki jih je treba spremljati za dosego cilja.

Predstavljen je delovni predlog za prepoznavanje in izvajanje kazalnikov. Temelji na rezultatih prve različice poročila Landscape WG in raziskav projektov INFRAEOSC5 o pobudah National OS ter sodelovanju in razpravi med projektno skupino za krajinsko oblikovanje, ki so jo ustvarili ti projekti, in delovno skupino.

Prvi krog posvetovanj je bil izveden ob tednu EOSChub 2020 na vzorcu ustreznih zainteresiranih strani (vključno z delegati delovnih skupin, predstavniki glavnih raziskovalnih regij, projekti, povezanimi z EOSC, in predstavniki nacionalnih pobud), prejete povratne informacije pa so bile obdelane in vključene. Poročilo posvetovanja v živo je na voljo.

Delovni predlog za kazalnike za spremljanje napredovanja držav članic v EOSC:

https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/working_proposal_for_living_indicators_to_monitor_ms_progresses_towards_eosc_readiness.pdf

Dostopnost