Novice – Odprta znanost

Spremljanje aktualnih dogodkov na področju odprte znanosti

9. 12. 2021 Dan ARRS 2021: Podpiramo odličnost

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) znova prireja nacionalni dogodek Dan ARRS: Podpiramo odličnost, ki bo letos v vsebinskem delu usmerjen zlasti v predstavitev novosti in trendov v okviru dejavnosti ARRS. Dogodek bo že drugo leto zapored izveden virtualno.

Nagovor novi generaciji mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki predstavlja del dogodka Dan ARRS 2021: Podpiramo odličnost, bo letos prav tako izveden virtualno. Slavnostni govorec bo državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Mitja Slavinec.

Del dogodka je tudi predstavitev najvidnejših dosežkov v znanosti. V okviru projekta promocije znanosti ARRS Odlični v znanosti 2021 je bilo letos izbranih 54 raziskovalnih dosežkov, spletne predstavitve 21 najvidnejših s področij vseh znanstvenih ved pa si boste 9. 12. 2021 lahko ogledali na povezavi www.danarrs.si.

EUTOPIA Delavnica o vrednotenju raziskovalnega dela

Posredujemo  vabilo. Udeležba je omejena na univerze članice zveze EUTOPIA. Pri prijavi uporabite digitalno identiteto Univerze v Ljubljani. Težave s prijavo sporočite na naslov Lennart.Stoy@vub.be.

Odprta znanost za podnebne ukrepe

Gre za zbirko izkušenj, pridobljenih na področju odprte znanosti pri spopadanju s pandemijo, ki jih je mogoče uporabiti v podnebnih ukrepih. Prispevalo je 25 govornikov in moderatorjev konference, vseh uglednih akterjev v svetovnem gibanju za odprto znanost.

Veseli nas tudi, da je Melissa Fleming, generalna podsekretarka Združenih narodov na oddelku za globalne komunikacije, zagotovila uvod, vključno s pozivom k nujnemu ukrepanju.

Neposredna povezava: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/open_science_for_climate_action_final.pdf

Spletno mesto konference: https://www.un.org/en/library/OS21

Poročilo FAIRsFAIR o dejavnostih v okviru EOSC

https://www.fairsfair.eu/news/report-third-synchronisation-force-event-out

FAIRsFAIR je na podlagi rezultatov prve in druge delavnice ter nadaljevanja dialoga s svojimi deležniki organiziral vrsto spletnih sej, na katerih so se zbrali predstavniki projektov INFRAEOSC-5, grozdov ESFRI in projektov e-infrastrukture, upravnega odbora združenja EOSC, FAIRsFAIR Evropska skupina prvakov FAIR in svetovalnega odbora na visoki ravni ter projektnih uradnikov Evropske komisije.

Poročilo ponuja pregled dejavnosti, ki jih izvajajo projekti, vključeni v izgradnjo ekosistema FAIR za Evropski oblak odprte znanosti.

EUA: Nov kontrolni seznam za Odprti dostop na univerzah

Namen tega seznama je podpreti univerze pri njihovih prizadevanjih za izgradnjo zmogljivosti in nadaljnji razvoj njihovih dejavnosti odprtega dostopa. Vključuje pristop à la carte, pri katerem lahko institucije upoštevajo cilje in ukrepe, ki so najbolj smiselni v njihovem posebnem kontekstu in zaradi njihovih posebnosti. Kontrolni seznam zajema tri glavne cilje: 1) opolnomočenje s politikami in strategijami na visoki ravni; 2) krepitev zmogljivosti s pomočjo knjižnic in pogajalskih konzorcijev; in 3) okrepitev obstoječih struktur prek infrastruktur, ki jih vodi akademska skupnost. Vsak cilj vključuje vrsto možnih ukrepov, njihovo ustrezno utemeljitev, predlagane dejavnosti, pričakovani učinek in morebitne pasti.

https://eua.eu/resources/publications/986:the-new-university-open-access-checklist.htmlhttps://eua.eu/resources/publications/986:the-new-university-open-access-checklist.html

(predavanje) Odprta znanost v programu Obzorje Evropa. 1. del

V prvi predstavitvi si bomo ogledali temeljna načela diseminacije rezultatov raziskav v okviru programov Obzorje Evropa, temeljna načela praks odprte znanosti ter podrobneje zahteve glede odprtega dostopa do znanstvenih publikacij. Kaj predstavljajo prakse zgodnjega in odprtega deljenja rezultatov raziskav? Do katerih rezultatov raziskav morate zagotoviti odprti dostop? Kakšne licence morate pri tem uporabiti? Kako sploh objaviti odprte objave? Na ta in podobna vprašanja vam bomo poskušali odgovoriti v okviru te predstavitve. V naslednjih predstavitvah pa boste spoznali načela ravnanja z raziskovalnimi podatki in drugimi rezultati raziskav. Ogledali si bomo tudi načrt ravnanja s podatki v okviru tega razpisa, odprt recenzijski sistem in ostale zanimive prakse na tem področju.

Odprta znanost v programu obzorje evropa
Oglej si posnetek na Youtube.

ERIC Forum: Report on Quality Management and Reproducibility in Academic Research

https://www.eric-forum.eu/wp-content/uploads/ERIC-Forum-Report-on-Reproducibility-and-Quality-Management.pdf

Ponovljivost v akademskih raziskavah in zlasti pomanjkanje le-te, so omejitev trenutnih znanstvenih praks. Kot evropske raziskovalne infrastrukture, ki olajšajo raziskovalni proces, imajo konzorciji evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) pomembno vlogo pri zagotavljanju rešitev raziskovalni skupnosti in povečanju stopnje ponovljive in visokokakovostne znanosti.

PRISTOPI (METODE)
Delavnica o kakovosti in ponovljivosti raziskav je potekala virtualno 10. in 11. februarja 2021 in jo je organizirala Evropska raziskovalna infrastruktura za translacijsko medicino (EATRIS) v okviru projekta ERIC Forum, ki ga financira Obzorje 2020. Delavnica je združila skupnost raziskovalne infrastrukture, akademike, oblikovalce politik in financerje raziskav, da bi izmenjali najboljše prakse in raziskali izzive pri načrtovanju in izvajanju raziskav, ter predstavili govorce iz vseh znanstvenih disciplin foruma ERIC.
To poročilo povzema glavne točke, ki so jih izpostavili različni govorci in udeleženci med predstavitvami in panelnimi razpravami.

(predavanje) Ustvarjalni prostor in knjižnica stvari CTK v kontekstu znanosti in odprtih izobraževalnih virov

V kratki predstavitvi Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani boste spoznali načela delovanje Ustvarjalnice, naprave, ki so v Ustvarjalnici na voljo, možnosti vključevanja uporabniške skupnosti v upravljanje ter načine in oblike usposabljanja. Na kratko tudi o načrtih na tem področju.

Ustvarjalni prostor in Knjižnica stvari CTK
Oglej si posnetek na Youtube.

Poročilo OPEN SCIENCE International Initiatives and Trends

https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/international-initiatives-and-trends-october-2021

Glavni trendi so:

  1. Svetovne organizacije za raziskave in standarde spodbujajo konvergenco
  2. Regionalni oblaki odprte znanosti/pobude postajajo vse bolj usklajeni.
  3. FAIR Financerji se združujejo, da bi spodbujali FAIR vedenje
  4. FAIR Digitalni objekti spodbujajo interoperabilnost po vsem svetu
  5. FAIR Data Stewards bodo verjetno spremenili svet raziskav
  6. Raziskovalne skupnosti in domene začenjajo slediti postopku FAIRification za ponovno uporabo, ki bo vodil do predvidljivih rezultatov.
Dostopnost