V okviru FAIRSFAIR je izšel nov priročnik za poučevanje in usposabljanje za visokošolske ustanove: How to be FAIR with your data (Kako biti FAIR (pošten) do svojih podatkov). https://doi.org/10.5281/zenodo.5905866

Dostopnost