Spletna izobraževanja o raziskovalnih podatkih

DataOne

DataONE promovira najboljše prakse pri ravnanju z raziskovalnimi podatki.
DataONE webinarji >>

FDMentor: Train-the-Trainer Concept on Research Data Management
V okviru projekta FDMentor je bil v seriji delavnic razvit in preizkušen nemški program usposabljanja za vodenje raziskovalnih podatkov (RDM). Teme zajemajo številne vidike ravnanja z raziskovalnimi podatki, kot so načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki in objava podatkov o raziskavah, pa tudi didaktične enote o učnih konceptih, oblikovanju delavnic in vrsti didaktičnih metod.

CESSDA TRAINING
CESSDA TRANING na področju družboslovja in humanistike ponuja vire za usposabljanje, svetovanje in izobraževanje o ravnanju z raziskovalnimi podatki, iskanju in uporabi podatkov, digitalnem shranjevanju in arhiviranju podatkov ter orodjih in storitvah CESSDA.

The Research Data Alliance (RDA) webinarji
Povezave na pretekle webinarje, organizirane s strani Research Data Alliance.

Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook
Priročnik o upravljanju z raziskovalnimi podatki, brezplačno dostopen v PDF in HTML obliki.

Dostopnost