Načela odprte znanosti

Odprta znanost predstavlja del celovitih in obsežnih sprememb znanstvenoraziskovalnega dela, kateremu smo priča v zadnjih desetletjih. Vprašanja in izzivi odprte znanosti se ne dotikajo le sprememb na področju znanstvene komunikacije, temveč tudi drugih vprašanj, kot so na primer sodobni recenzijski postopki ali pa sodobne in poštene metode vrednotenja raziskovalnega dela.

Nekaj temeljnih načel odprte znanosti je:

  • takojšnja in splošna dostopnost znanstvenih del, ki so rezultat javnega financiranja znanstvenoraziskovalnega dela (na primer znanstvene objave ali pa raziskovalni podatki) na svetovnem spletu brez naročniških omejitev;
  • deljenje in skupna uporaba programske, strojne in druge opreme, ki jo raziskovalci uporabljajo pri svojem delu; 
  • transparentnost znanstvenih metod, protokolov in eksperimentov;
  • ponovno rabo raziskovalnih podatkov;
  • spodbujanje poštenih in transparentnih metod vrednotenja raziskovalnega dela;
  • spodbujanje in promocija povezovanja znanosti z javnostjo;
  • spodbujanje praks odprte znanosti na drugih področjih kot sta na primer izobraževanje in kultura;
  • spodbujanje sprememb v kulturi raziskovalnega dela v smeri sodelovanja med raziskovalci in omejevanja tekmovalnosti na tem področju.

Odprta znanost torej celovito in učinkovito izpolnjuje temeljno poslanstvo znanosti, to je, da je uspešna znanost gibalo razvoja skupnosti.

Več o odprti znanosti:

Dostopnost