Opis raziskovalnih podatkov

Metapodatki

Metapodatki so strukturirani „podatki o podatkih“, ki omogočajo tudi citiranje in so strojno berljivi (npr: trajni identifikator DOI, datum objave, naslov, avtor, opis, ključne besede, licenca itd.). Podatki, ki so opremljeni z bogatimi metapodatki, imajo večjo verjetnost, da bodo v prihodnje najdljivi in ponovno uporabljeni.

Uporabijo se lahko splošni metapodatkovni standardi (npr. Dublin Core) ali domensko specifični (npr. DDI) Direktoriji metapodatkovnih standardov in domenskih politik:


Dokumentacija

“Katere informacije so potrebne, da bi lahko podatke brali in razumeli tudi v prihodnosti?”

Dodatna dokumentacija uporabnikom naših podatkov pomaga pri razumevanju in ponovni uporabi podatkov.

Primeri dodatne dokumentacije:

 • laboratorijski dnevniki in opisi protokolov
 • vprašalniki
 • šifranti, definicije spremenljivk, podatkovni slovarji
 • merske enote
 • ontologije, kontrolirani slovarji
 • sintakse programskega jezika in izhodne datoteke programske opreme
 • informacije o nastavitvah opreme in kalibraciji instrumenta
 • shema baze podatkov, opis strukture direktorija datotek, struktura poimenovanj
 • poročila o metodologiji
 • informacije o analizi in postopkih
 • informacije o izvoru pridobljenih ali digitaliziranih podatkov
 • programska koda – ali jo je potrebno hraniti za reproducibilnost podatkov?
Primer predloge README.txt: https://cornell.app.box.com/v/ReadmeTemplate
Dostopnost