Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Upravljanje podatkov je treba predvideti na samem začetku projekta z izdelavo načrta za upravljanje podatkov (data management plan oz. DMP). Ta dokument nam pomaga pri načrtovanju, kako organizirati podatke, datoteke in druge spremne dokumente med in po projektu.

Številne agencije za financiranje raziskav ter evropski raziskovalni programi danes od nas zahtevajo, da predložimo načrt za upravljanje z raziskovalnimi podatki.

Načrt za ravnanje z raziskovalnimi podatki je živi dokument, ki ga je treba tekom našega raziskovalnega projekta vseskozi posodabljati.


Kaj vsebuje načrt za upravljanje podatkov?

Opredeljuje:

 • Kateri podatki se bodo zbirali ali ustvarjali?
 • Kako se bodo podatki zbirali ali ustvarjali?
 • Katera dokumentacija in metapodatki bodo priloženi podatkom?
 • Kako boste poskrbeli za etično in pravno skladnost?
 • Kako boste reševali vprašanja avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine?
 • Kako se bodo podatki med raziskavo hranili in varnostno kopirali?
 • Kako boste upravljali dostop in varnost podatkov?
 • Kakšen je dolgoročni načrt hranjenja nabora podatkov?
 • Kako boste delili podatke?
 • Ali so potrebne kakršne koli omejitve pri deljenju podatkov?
 • Kdo bo odgovoren za upravljanje podatkov?
 • Kakšna sredstva boste potrebovali za izvedbo svojega načrta?
 • in zagotavlja, da načrt ravnanja upošteva zahteve raziskovalnega področja in krovnih ter institucionalnih politik.


Orodja in smernice za pripravo načrtov za raziskovalne podatke

Dostopnost