ECSA, Evropska organizacija občanske znanosti, je objavila letno poročilo.
https://ecsa.ngo/wp-content/uploads/2022/06/2021_ECSA-annual-report.pdf

Dostopnost