Vabljeni k sodelovanju na PUBMET2023! Pridružite se razpravi o raznolikosti pristopov k znanstveni komunikaciji, znanstvenim objavam in ocenjevanju. Konferenca bo potekala od 14. do 15. septembra 2023 s predkonferenčnim dnevom 13. septembra 2023, predvidenim za delavnice, in bo predstavila inovativne pristope, razprave o najboljših praksah in sprejela prihodnje izzive.

Dostopnost