Odkrivanje raziskovalnih rezultatov s področja družboslovja in humanistike

Kdaj: 14. april 2023, 11:00-12:00

Kje: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92261024210

Kdo:

 • mag. Aleš Pogačnik, Založba ZRC, ZRC SAZU
 • Ana Inkret, Arhiv družboslovnih podatkov
 • mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov

Kaj:

 • delovanje raziskovalne infrastrukture OPERAS ter z njo povezanih storitev in projektov,
 • uporaba večjezične platforme za odkrivanje raziskovalnih rezultatov GoTriple.

Komu:

 • raziskovalcem,
 • podpornemu raziskovalnemu osebju,
 • knjižničarjem,
 • založnikom,
 • občanskim znanstvenikom in širši zainteresirani javnosti.

Zakaj:

 • podpora znanstveni komunikaciji,
 • prestopanje disciplinarnih in jezikovnih meja,
 • novi načini povezovanja in sodelovanja,
 • odprta znanost in odprt dostop do raziskovalnih rezultatov.

Infrastruktura OPERAS usklajuje storitve, prakse in tehnologijo med glavnimi akterji na področju družboslovnega in humanističnega znanstvenega komuniciranja v Evropi.

Ena od storitev OPERAS je GoTriple, nova spletna platforma za odkrivanje evropske znanstvene literature in raziskovalnih projektov s področja humanistike in družboslovja. Večjezična platforma poenostavlja dostop do več kot 8,2 milijona objav in drugih virov iz 11 evropskih držav. GoTriple predstavlja odgovor na pogosto razdrobljene znanstvene rezultate, ki jih je zunaj nacionalnih oz. disciplinarnih okvirov, v katerih so nastala, pogosto težko spremljati in uporabljati. Platforma poleg večjezičnega iskalnika ponuja tudi orodja za vizualizacijo iskalnih rezultatov, vtičnik za anotiranje spletnih dokumentov, možnosti vzpostavljanja stikov z drugimi raziskovalci in orodje za mreženje.

Na dogodku bodo udeleženci spoznali delovanje in različne načine uporabe platforme.

Kontakt: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Dostopnost