https://www.bmbf.de/files/10_2_2_Bonn_Declaration_en_final.pdf

Na ministrski konferenci evropskega raziskovalnega prostora (ERA) je bila 20. 10. 2020 sprejeta deklaracija o svobodi znanstvenega raziskovanja “Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research“.

Dostopnost