UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da jih bo mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

Dostopnost