5. generalna skupščina EOSC-A

Generalna skupščina združenja EOSC se je prejšnji teden že petič sestala na spletnem srečanju več kot 200 delegatov, opazovalcev in gostov. Srečanje med kosilom je potekalo 28. in 29. novembra. Prvi dan je bil namenjen proceduralnim zadevam, med drugim volitvam predsednika in dveh upravnih odborov združenja; Odobritev novih članov in opazovalcev; Potrditev ZRSZ 1.1; Odobritev novega operativnega organa EOSC-A, delovne skupine ESFRI RIs; Potrditev delovnega načrta in proračuna za leto 2023. Drugi dan srečanja sta vključevali dve interaktivni seji, eno namenjeno vsaki od 13 delovnih skupin EOSC-A, drugo pa predstavitvi primerov uporabe iz načrta dodatnih dejavnosti (AAP) partnerstva EOSC.

https://eosc.eu/news/eosc-general-assembly-convenes-5th-meeting

EOSC Future Train-the-trainer: Understanding and using EOSC

EOSC Train-the-trainer Webinar
Spletna stran dogodka:https://eoscfuture.eu/eventsfuture/train-the-trainer-an-active-learning-course-on-understanding-using-eosc/
Opis:EOSC Future organizira 4-dnevni spletni tečaj za izboljšanje razumevanja EOSC in sorodnih tem. Udeleženci bodo dobili tudi nasvete, kako integrirati tečaje v lastna usposabljanja o uporabi EOSC.

Tečaj bo razdeljen na 4 sklope:
1. dan – 10.00-12.00 po srednjeevropskem času (CET): Priprava na izvedbo usposabljanja o EOSC
2. dan – 10.00-12.00 CET: Uporaba portala EOSC
3. dan – 10.00-12.00 CET: Obravnava pravnih in etičnih vprašanj, povezanih z uporabo EOSC
4. dan – 10.00-12.00 CET: Načrtovanje lastnega usposabljanja z uporabo središča znanja o EOSC in drugih virov

Udeleženci se lahko prijavijo na enega, vse ali na kombinacijo sklopov. Prijave so odprte do 31. 10. 2022.
Ker je število mest omejeno, bodo organizatorji izvedli selekcijo prijavljenih. Zainteresirani udeleženci morajo za izbor izpolnjevati določene pogoje, objavljene na spletni strani dogodka.
Registracija:https://eoscfuture.eu/eventsfuture/train-the-trainer-an-active-learning-course-on-understanding-using-eosc/ (prijave so odprte do 31. 10. 2022)

EOSC SIMPOZIJ

Lansko leto je Svet Evrope opredelil posebne politične prednostne naloge za obdobje 2022–2024 za vzpostavitev novega evropskega raziskovalnega prostora (ERA) kot »območja, osredotočenega na raziskovalce, temelječega na vrednotah, ki temelji na odličnosti in vplivu, v katerem raziskovalci, znanje in tehnologija so podprti in lahko prosto krožijo.”

Evropski oblak za odprto znanost (EOSC) je bil poudarjen kot ključ za lažjo vzpostavitev “resnično delujočega notranjega trga znanja” z omogočanjem odprte izmenjave znanja in ponovne uporabe rezultatov raziskav. Ker je EOSC podatkovni prostor za znanost, raziskave in inovacije, je torej bistven spodbujevalec uresničevanja evropske podatkovne strategije.

Simpozij EOSC je glavni letni dogodek EOSC in letos poteka v Pragi na Češkem od 14. do 17. novembra 2022 kot del koledarja dogodkov češkega predsedovanja Svetu EU. To sovpada z drugim tristranskim dogodkom EOSC 15. novembra 2022.

Pričakuje se, da se bo simpozija udeležilo več kot 500 deležnikov iz ministrstev, oblikovalcev politik, raziskovalnih organizacij, ponudnikov storitev, raziskovalnih infrastruktur in raziskovalnih skupnosti po vsej Evropi in zunaj nje, da bi razmislili o ključnih dosežkih in strateških izzivih EOSC ter opredelili prednostne naloge in konkretne ukrepe na Evropska, nacionalna in institucionalna raven za pospešitev izvajanja EOSC.

PRIJAVA

Zaključna konferenca EOSC-Pillar

Zaključna konferenca stebra EOSC: Izgradnja EOSC iz nacionalnih prispevkov bo poudarila nekatere glavne rezultate projekta steber EOSC poleg drugih regionalnih projektov in nacionalnih pobud European Open Science Cloud (EOSC), zlasti kako zagotavljajo pomembne temelje za delovanje in trajnost EOSC. Namen dogodka je tudi zagotoviti forum za skupnost EOSC na evropski ravni in predstavnike nacionalnih pobud za srečanje ter ustvarjanje sodelovanja in pomembnih dejavnosti.

Od začetka julija 2019 je EOSC-Pillar sodeloval s ključnimi predstavniki nacionalnih pobud za odprto znanost v Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemčiji in Italiji, da bi zagotovil njihov prispevek in pripravljenost za izvajanje EOSC. EOSC-Pillar je analiziral stanje tehnike nacionalnih pobud ter računalniških in podatkovnih storitev ter podprl konsolidacijo, uskladil postopke za zagotavljanje horizontalnih omogočitvenih storitev za raziskovalne podatke po državah, sodeloval z drugimi pobudami za dosego uskladitve za vključujoč EOSC, spodbujal FAIR uporaba podatkov na nacionalnih ravneh ter prek znanstvenih skupnosti in meja, omogočila dostop do nekomercialnih transnacionalnih storitev prek portala EOSC, zgradila aktivno skupnost deležnikov podpornikov EOSC v vsaki državi in ​​predlagala izvedljive poslovne modele za trajnostno zagotavljanje transnacionalnih storitev . Hkrati so si njegovi sorodni projekti prizadevali za podobne cilje v svojih regijah, nacionalne institucije pa so si prizadevale za boljše usklajevanje z EOSC.

Razumeti, kako dobro so nacionalne pobude vključene v EOSC in kje še je delo še ostalo. To je javni dogodek, zato vabimo ključne akterje v skupnosti EOSC, da se ga udeležijo. Registriraj se zdaj! Na voljo je omejeno število mest.

PRIJAVA

Projekt RDA: EOSC Future Project

Projekt EOSC Future razvija okolje z enojno prijavo s profesionalnimi podatkovnimi storitvami, odprtimi raziskovalnimi izdelki in infrastrukturo, ki bo podpirala evropske raziskovalce pri upravljanju življenjskega cikla podatkov.

Da bi omogočila čim boljše sprejemanje okolja EOSC, je RDA objavila odprte razpise in povezane dejavnosti, namenjene znanstvenim skupnostim, tehničnim strokovnjakom in raziskovalcem na začetku poklicne poti, podprto z nepovratnimi sredstvi, ki jih financira EOSC Future.

Odprte prijave na razpise
Spletna stran platforme prihodnjega financiranja EOSC

Regionalni dogodek EOSC NI4OS-Europe

Projekt NI4OS-Europe organizira enega največjih dogodkov v živo v okviru trajanja projekta, regionalno konferenco EOSC. Dogodek bo poudaril dosežke NI4OS-Europe in njegov prispevek k napredovanju JV regije Evrope pri sodelovanju v evropskem oblaku odprte znanosti. Program bo zajemal teme, kot so evropski oblak odprte znanosti, odprta znanost in z njo povezane politike, pa tudi poglede raziskovalcev na storitve in infrastrukturo.
Ker gre za 20. obletnico Budimpeštanske pobude za odprti dostop (BOAI), je ta konferenca odlična priložnost, da opozorimo na njen pomen v gibanju za odprti dostop in proslavimo obletnico.

Konferenca bo potekala 28. in 29. septembra 2022 na Univerzi za tehnologijo in ekonomijo v Budimpešti (Budapest University of Technology and Economics). Omogočeno bo tudi spremljanje na daljavo preko videokonference.

Dogodek je namenjen visokošolski in raziskovalni sferi, strokovnjakom za infrastrukturo, ponudnikom storitev, strokovnjakom za odprto znanost in oblikovalcem politik.

Vabljeni, da se dogodka udeležite in vabilo delite v svojih krogih. 

PROGRAM IN PRIJAVA

Dostopnost